Vertoon je reviews bij de advertenties van Viabovag.nl

Sinds kort is het mogelijk om je reviews van Klantenvertellen op ViaBOVAG.nl te vertonen. Zo toon je ervaringen van klanten direct bij je advertentie en vergroot je de kans dat klanten voor jouw occasion kiezen.

Auto Bosch Car Service Van der Lee heeft hier al voor gekozen, we maken het ook graag voor jou mogelijk.
Hoe kun je dit gebruiken? Laat het weten via een mail naar adverteerders@viabovag.nl en geef je locatie-ID (Klantenvertellen) door.Algemene voorwaarden - Richtlijnen Klantbeoordelingen - Gebruiksvoorwaarden & Privacybeleid